O spoločnosti, naše služby

Spoločnosť C&C Consulting, s.r.o. je sprostredkovateľom realitných a finančných služieb :

 

Sprostredkovanie kúpy /predaja / prenájmu  všetkých druhov nehnuteľností. Ako primárnu ponuku služieb v oblasti nehnuteľností sa zameriava na nasledovné :

 

Spoločnosť ponúka kompletný právny servis pri predaji či prenájme nehnuteľností.

Po dôkladnom obhliadnutí Vašej nehnuteľnosti Vám poradíme a nastavíme na základe skúseností a situácie na trhu spoločne cenovú hladinu. Máme vyše 20 ročné skúsenosti v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností  ( či už vo firmách ako Omikron s.r.o. s dlhoročným členstvom v NARKS., alebo Omikron Real s.r.o.), vieme vašu nehnuteľnosť spropagovať aktívne vrátane propagácie zdarma cez dlhoročné osobné kontakty.

Spoločný obchodný zámer popíšeme v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá je základným dokumentom našej spolupráce. Od momentu podpisu či už exkluzívnej alebo neexkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy Vám odpadnú akékoľvek starosti spojené s hľadaním vhodného záujemcu, ako napr. telefonáty, inzercia, behanie po úradoch, časovo náročné jednania s klientami, či filtrovanie ponúk  alebo obhliadok zo strany tzv. „bytových turistov“.

Základom spoľahlivého, seriózneho a dobre zrealizovaného obchodu k spokojnosti všetkých zúčastnených je vždy   vyhotovenie   kvalitných   zmlúv.

Samozrejme Vám podľa potreby  v čo najkratšom čase vybavíme vyhotovenie  znaleckého posudku k akejkoľvek nehnuteľnosti.

Radi Vám zabezpečíme výber najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru na kúpu nehnuteľností. Podáme Vám aj potrebné informácie ohľadom daňových a správnych poplatkov pri predaji resp. kúpe či prenájmu nehnuteľností.

 

Kompletný katastrálny servis

Aj v  prípade, že nekupujete alebo nepredávate vašu nehnuteľnosť cez našu spoločnosť, a potrebujete vyhotoviť kvalitné zmluvydôkladne preveriť právny a katastrálny stav nehnuteľnosti, zabezpečíme vám tieto služby  spoľahlivo, dôsledne a rýchlo a za veľmi priaznivých cenových relácií a to aj vďaka našim bohatým skúsenostiam a dlhoročným obchodným kontaktom.

Ide teda o kompletný servis, ktorý Vám poskytujeme aj v prípade, ak by ste si klienta našli sami a potrebovali by ste zaručene kvalitné služby, tak aby ste sa nestali obeťou podvodu pri práci „ na vlastnú päsť“. Zabezpečíme Vám maximálne bezpečný prevod nehnuteľností, či maximálnu podporu pri prevode a kompletnej úhrade kúpnej ceny, prostredníctvom notárskej úschovy.

Vybavíme  Vám vklady alebo výmazy záložných práv, či zriadenie alebo zrušenie vecných bremien v katastri nehnuteľností.

Jednou z našich žiadaných služieb zo strany klientov je posudzovanie správnosti postupu ako aj posúdenie kvality vám predložených  kúpnych alebo nájomných zmlúv zo strany vášho klienta alebo zo strany inej realitnej kancelárie. Nemusíte podpisovať za každú cenu všetky klauzule a ustanovenia zmlúv, ktoré vám  k podpisu predloží vaša opačná zmluvná strana alebo ich poradcovia.

Ceny našich služieb sú tvorené vzájomnou dohodou k Vašej spokojnosti.

 

 

 

Poistenie

Ako  najnovšie doplnkové služby vám ponúkame  uzatvorenie a správu neživotného poistenia súvisiaceho s vašou nehnuteľnosťou, či s motorovým vozidlom,  ako aj životného poistenia, nakoľko naša spoločnosť je súčasťou siete finančných sprostredkovateľov spoločnosti Poist- Real, s.r.o.

Netreba totiž zabúdať, že poistenie vašej novej nehnuteľnosti je povinné pri uzatváraní kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárnych úverov a veľmi odporúčané pri prenájme vašej nehnuteľnosti nájomcom.

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme osobne v našej kancelárii alebo na uvedených telefónnych číslach, prípadne na e-mailovej adrese:  info@realityconsulting.sk