Kontakt

C&C Consulting, s. r. o.    IČO: 35 810 581   DIČ: 2021571519 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu   Bratislava I v oddieli: Sro, vložka č.: 15078/B


Vajnorská 5 
831 03  Bratislava 
tel. 0903/507183, 0905/649374 

e-mail:   info@realityconsulting.sk

www:  realityconsulting.sk

Adresa kancelárie:

Odborárska 23, 831 02 Bratislava